สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top informationประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย €“ ญี่ปุ่น
The 3 rd APHEIT Executive Board Meeting of 2019,

on March 15th, 2019 at the Thai €“ Nichi Institute of Technology
meeting3 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com