สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

งานครบรอบ 45 ปี สถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 2
Dr.Vallop Suwandee the President of APHEIT, commemorates the 45th Anniversary of the
Ministry of University Affairs, on September 29th , 2017 at the Udomsuksa 2 Building, Bangkok

alt

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Executive Board Meeting of APHEIT
At the Thonburi Universit

alt

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.