สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานครบรอบ 45 ปี สถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 2
Dr.Vallop Suwandee the President of APHEIT, commemorates the 45th Anniversary of the
Ministry of University Affairs, on September 29th , 2017 at the Udomsuksa 2 Building, Bangkok

alt

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Executive Board Meeting of APHEIT
At the Thonburi Universit

alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The 2017 Annual Meeting of APHEIT
at the University of the Thai Chamber of Commerce  

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตัวแทนจาก สสอท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
The APHEIT, Payed Tribute to Her Majesty Queen Sirikit on the Occasion of her 85th
Birthday Celebration on July 3, 2017
at Bangkok Broadcasting Televisions Channel 7

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.