สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top informationpr icon

alt
alt
นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Dr.Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT, giving a gift to Dr.Suvit Maesincee
on the occasion of his appointment as Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation on August 1st, 2019.

 
 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : [email protected]