สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ตัวแทนจาก สสอท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


The APHEIT, payed tribute to Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her 85th Birthday Celebration on July 3, 2017 at Bangkok Broadcasting Television Channel 7 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชัน
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


The student affairs department at APHEIT held on anti-corruption event entitled,
“ Young Student Leaders Reject Corruption,”
On July 17th – 18th, 2017 at the University of the Thai Chamber of Commerce.

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.