สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

24051897222019

ดร. พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ แสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัยเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
Dr.Pornchai Mongkhonvanit,President of APHEIT,congratulates
Asst.Prof.Dr.Thanavath Phonvichai on being appointed President
of the University of the Thai Chamber of Commerce on January 1, 2020
jan2020 1
การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
APHEIT's Members Meeting at Pathumtani University on January 24, 2020.

24051897232019

Miss Jaruluk Ruangsuwan gave a detail of National Savings Fund .

jan25020 2

24051897202019

24051897212019

 
You are here: Home