สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไท