สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt

alt
Members and Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion

of 67th Birthday Anniversary of his Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
The Member Meeting of APHEIT
at Siam University on April 26, 2019
apheit0012019

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย €“ ญี่ปุ่น
The 3 rd APHEIT Executive Board Meeting of 2019,

on March 15th, 2019 at the Thai €“ Nichi Institute of Technology
meeting3 1

อ่านเพิ่มเติม...
   

APHEIT executive committee visited Huawei Technologies Co., Ltd.
and held the 2nd board meeting on February 15, 2019
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (แห่งประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 15
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน