สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน

อีเมล พิมพ์ PDF

APHEIT executive committee visited Huawei Technologies Co., Ltd.
and held the 2nd board meeting on February 15, 2019
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (แห่งประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 st Executive Board Meeting of APHEIT of 2019
January 18, 2019
at Sripatum University

alt

 
อีเมล พิมพ์ PDF

41st Annual Conference of APHEIT on November 19,2018
at the Sukosol Hotel, Bangkok

งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 41 ปี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล
1

อ่านเพิ่มเติม...
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การบรรยายพิเศษเรื่อง Career for the Future
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 6 กันยายน 2561ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Special Lecture on €œCareer for the Future€ by the Minister of Science and Technology
on September 6, 2018 at Rangsit University
career4the future 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน