สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt
alt
นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Dr.Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT, giving a gift to Dr.Suvit Maesincee
on the occasion of his appointment as Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation on August 1st, 2019.

 

alt
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The 2019 Annual Meeting of APHEIT on July 19, 2019 at Kasem Bundit University

อ่านเพิ่มเติม...
 

alt

alt
Members and Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion

of 67th Birthday Anniversary of his Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
The Member Meeting of APHEIT
at Siam University on April 26, 2019
apheit0012019

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย €“ ญี่ปุ่น
The 3 rd APHEIT Executive Board Meeting of 2019,

on March 15th, 2019 at the Thai €“ Nichi Institute of Technology
meeting3 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 15
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน